Boekhouden in Excel

Er verschijnt #Waarde in het saldo van mijn Bank- of kasboek. Hoe kan dat?

Als er #Waarde in een cel verschijnt dan kan Excel de cellen waarnaar de formule verwijst niet optellen, omdat er in één of meerdere van die cellen alfanumerieke karakters staan (dus geen cijfers). Vaak is dat een spatie en die zijn niet (direct) zichtbaar. Spoor de cel op met de spatie (of ander karakter) en druk op Delete om deze te verwijderen. Of corrigeer de fout.

Uw heeft bijvoorbeeld in een cel staan:
120-50 (dit is geen getal, Excel ziet dit als tekst en kan hier niet mee rekenen)
Wijzig het getal in 120,50

(C) Copyright 2011-2021, Boekhouden in Excel, Alle rechten voorbehouden, KvK 08131097, BTW NL001381492B08. Contact: info@boekhoudeninexcel.nl